9. Makroregionalny Przegląd z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby9. Makroregionalny Przegląd z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

 


Stowarzyszenie
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozwiń z nami skrzydła - kurs rysunku, malarstwa i grafiki

MASZ POLOT DO SZTUKI?
ROZWIŃ Z NAMI SKRZYDŁA!

Bezpłatne zajęcia dla gimnazjalistów
z zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby
i grafiki. Kliknij po szczegóły >>

-------------------------------------------------------

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2012/2013
------------------------------------------------------

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH
II semestr 2013/2014

-----------------------------------------------------

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży otrzymało w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury Kultury środki finansowe na zrealizowanie projektu pn. "Nowoczesna edukacja artystyczna w liceum plastycznym" .
Nasz projekt skupia się na stworzeniu profesjonalnej pracowni sitodruku (serigrafii) oraz wyposażenia pracowni w zestawy multimedialne.
Liceum Plastyczne w Łomży jako jedno z dwóch w kraju od 2012 r. kształci młodzież w tej specjalności obok specjalności techniki graficzne.
Wyposażenie pracowni w najnowsze urządzenia pozwoli naszym uczniom zdobyć wiedzę i poznać tajniki tej sztuki na jak najwyższym poziomie artystycznym i technologicznym.
Obie specjalności realizowane w szkole są ściśle związane z projektowaniem i technologią graficzną, dającą podstawę nie tylko do rozwoju artystycznego,
ale i podejmowania działań w zakresie wizualizacji, reklamy, wystawiennictwa, projektowania, aranżacji.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Rozwój infrastruktury kultury
Priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Zadanie: Nowoczesna edukacja artystyczna w Liceum plastycznym

Kwota dotacji: 40000 zł.

---------------------------------------------------------

Kurs rysunku architektonicznego LABIRYNT odbywa sie w każdy czwartek o godz. 16 w auli szkolnej

Więcej informacji na stronie www.labirynt.pl


Świadectwa dojrzałości

Wydawanie świadectw dojrzałości od dziś, tj. 27.06.2014 r. od godziny 10:00 do godziny 14:30.
W przyszłych tygodniach zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30.

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2014

W zakładce dokumenty szkolne można zapoznać się z "Raportem z zewnętrznej ewaluacji problemowej" Liceum Plastycznego im. W. Kossaka w Łomży. Zapraszamy!

Plener malarski na podlasiu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży są współorganizatorami Pleneru malarskiego pt. "Pejzaż podlaski w oczach młodych plastyków".
Plener odbywa się w dniach 5-9.05.2014 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Szelment" k. Suwałk. W plenerze bierze udział 21 uczniów klasy III pod opieką nauczycieli plastyków.

Celem pleneru jest promocja, popularyzacja walorów i możliwości rozwojowych Województwa Podlaskiego oraz wsparcie rozwoju i doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży szkoły plastycznej w województwie podlaskim .
Prace malarskie powstałe na plenerze będą przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu do wykorzystania w celach organizacji wystaw oraz do realizacji innych zadań promocyjnych Województwa Podlaskiego.

Zakończenie roku klas IV

30 kwietnia 2014 po raz kolejny w histoii naszej szkoły pożegnaliśmy IV klasy. Uroczystość przygotowana przez uczniów klasy III pod opieką Pani Anny Faszczy jak co roku obfitowała w pełne emocji i wzruszeń momenty.
Wkrótce w Fotogalerii reportaż zdjęciowy z tego wydarzenia, tymczasem zapraszamy do zapozanaia się z krótkim podsumowaniem w liczbach:

  • 27 dyplomów – tytuł plastyk specjalność techniki graficzne
  • 3 dyplomy z wyróżnieniem (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów powyżej 4,75 i wzorowe zachowanie) - Łazarczyk Filip, Milewska Ewelina, Gortych Olga
  • 5 Złotych Odznak absolwenta liceum plastycznego (odznaki przyznaje kapituła za wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach lub za uzyskanie średniej wszystkich ocen z przedmiotów 5,0 i powyżej). Laurteatami Złotej Odznaki zostali w tym roku: Filip Łazarczyk- śr. 5,0 i finalista z wyróżnieniem Olimpiady Artystycznej z historii sztuk; Hanna Kur – finalista z wyróżnieniem Olimpiady Artystycznej z historii sztuki; Adrian Lipiński - zdobywca I nagrody w Ogólnopolskim Biennale Grafiki w Szczecinie; Ewelina Milewska i Olga Gortych za średnią 5.0.
  • 22 odznaki srebrne z tytułem absolwenta liceum plastycznego
  • 17 nagród książkowych dla uczniów absolwentów za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach oraz działania promocyjne na rzecz szkoły i działalność w samorządzie szkolnym
  • 4 listy gratulacyjne dla rodziców
  • 10 listów z podziękowaniami dla rodziców za współpracę i pomoc w organizacji i realizacji celów wychowawczych i edukacyjnych szkoły

Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych wydawnictw klas IV A i IV B

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Martwa natura"

W kwietniu rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Martwa natura" zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.
Na konkurs wpłynęło 587 prac plastycznych w kategoriach rysunek, malarstwo, grafika z 68 szkół i placówek wychowania pozaszkolnego.

Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach. Uczennica klasy I naszej szkoły - NATALIA GRACZEWSKA otrzymała II NAGRODĘ w kategorii szkoły artystyczne za pracę graficzną - linoryt.
Grupę grafiki warsztatowej w tej klasie prowadzi Katarzyna Swoińska. Natalii gratulujemy wyniku, tym bardziej, że to pierwszy rok jej pracy artystycznej :)

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano prace: Aleksandry Krystosiak, kl.III, Katarzyny Kalinowskiej, kl.I, Klaudii Laskowskiej, kl. III, Aleksandry Krysiak, kl.IV, Elwiry Kaczmarczyk, kl.I.
To również wyróżnienie dla uczniów, cieszymy się równie mocno!

Rozszerzamy ofertę edukacyjną o nowe specjalności

Szkoła artystyczna dzisiaj to utrwalanie i kultywowanie dobrej tradycji szkół plastycznych, rzemiosła artystycznego, ale i wejście w nowe technologie, które często są na pograniczu dyscyplin artystycznych i które wymagają zdobywania nowych umiejętności, a zwłaszcza sprawnego posługiwania się nowymi narzędziami: sprzętem, oprogramowaniem.
Dlatego z tym większą radością informujemy, że nasza szkoła od nowego roku szkolnego 2014/2015 rozszerza swoją oferte edukacyjną o nowe, atrakcyjne specjalności.
W każdej specjalności jest miejsce na warsztat tradycyjny i ten nowoczesny. Wszystkie specjalności przygotowują absolwenta do podjęcia pracy zawodowej, jak również otwierają drogę do dalszego kształcenia na poziomie akademickim.

Specjalność: Techniki Graficzne
specjalizacja: Techniki druku artystycznego

Grafika warsztatowa to główny przedmiot specjalności. W jej ramach uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu technik graficznych z uwzględnieniem rodzaju druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego. Uczeń kształci umiejętności świadomego posługiwania się środkami plastycznymi w tej dziedzinie. Zdobywa wiedzę oraz kształtuje swoją wrażliwość plastyczną poprzez działanie praktyczne. Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej, jak również otwiera drogę do dalszego kształcenia na poziomie akademickim.

Specjalność: Techniki Graficzne
specjalizacja: Projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne jest głównym przedmiotem specjalności. W dobie rozwoju technologii informacyjnej projektowanie graficzne jest priorytetową dziedziną edukacji plastycznej. Grafika reklamowa i wydawnicza jest częścią kultury masowej. Kształtuje świadomość estetyczną społeczeństwa. Wiedza z zakresu projektowania ma charakter interdyscyplinarny, jest powiązana z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym.

Specjalność: Fotografia i film
specjalizacja: Realizacje intermedialne

Realizacje intermedialne to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej samej nazwie. Odnajdujemy to zastosowanie narzędzi multimedialnych, niezbędnych dziś w funkcjonowaniu i komunikowaniu się we współczesnym świecie. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu działań intermedialnych: fotografii, filmu, wideo, animacji. Poznaje możliwości nowoczesnych technik i technologii do rejestracji, edycji i emisji obrazu i dźwięku.

XXXVIII Olimpiada Artystyczna – eliminacje centralne

W dniach 7 - 10 kwietnia 2014 r. Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum w Wilanowie gościły uczestników eliminacji centralnych XXXVIII Olimpiady Artystycznej. W sekcji plastyki (historia sztuki) wśród 46 uczestników z całego kraju znalazła się trójka uczniów Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży: Kinga Rejterada (klasa III), Hanna Kur (klasa IV) i Filip Kamil Łazarczyk (klasa IV).
Po przeprowadzeniu egzaminów pisemnych (test z wiedzy o sztuce i analiza porównawcza dwu dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie) do części ustnej (odpowiedzi na pytania komisji dotyczące wiedzy o sztuce oraz przygotowanego przez uczestników tematu własnego) zakwalifikowano 23 uczestników. Z tego grona wyłonieni zostali laureaci i finaliści z wyróżnieniem XXXVIII Olimpiady Artystycznej.
Jest nam niezwykle miło poinformować, że w tym roku tytuł laureata XXXVIII Olimpiady Artystycznej zdobyła (zajmując IV miejsce) Kinga Rejterada, uczennica klasy III-j naszej szkoły, a tytuły finalistów z wyróżnieniem uzyskali pozostali nasi uczestnicy eliminacji: Hanna Kur (kl.IV) i Filip Kamil Łazarczyk (kl.IV).
Osiągnięcia tych uczniów naszej szkoły oznaczają również uzyskanie najwyższego (100%) wyniku na świadectwie maturalnym z przedmiotu historia sztuki – poziom rozszerzony.
Laureatce i finalistom z wyróżnieniem oraz pracującemu z nimi nauczycielowi (mgr Radosław Cezary Gwizdon ) – gratulujemy.

Poznań 2013Podsumowanie 9. Makroregionalnego Przeglądu
z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby makroregionu północno-wschodniego

W marcowym Makroregionalny Przeglądzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby zorganizowanym przez Liceum Plastyczne w Łomży wzięło udział dwanaście szkół z północno - wschodniej części Polski. Były to szkoły plastyczne z Gronowa Górnego, Lublina, Mińska Mazowieckiego, Nałęczowa, Olsztyna, Płocka, Radomia, Supraśla, Warszawy, Zamościa. Łomżyńskie Liceum im. Wojciecha Kossaka, reprezentowane przez Natalię Kosakowską, Aleksandrę Krystosiak oraz Edytę Maliszewską w konfrontacji tej uplasowało się na trzecim miejscu, ustępując jedynie Liceum Plastycznemu z Gronowa Górnego i Liceum Plastycznemu z Warszawy. Oceny jurorów dały realizującej na przeglądzie rzeźbę Edycie Maliszewskiej drugie miejsce w punktacji indywidualnej. Dzięki temu, wraz z finalistami pozostałych trzech makroregionów uzyskała możliwość udziału w finałowej edycji Przeglądu. Odbędzie się on w czerwcu w Dłużewie, w ośrodku plenerowym Akademii Sztuk Pięknych z Warszawie. Jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu szkolnictwa artystycznego, której patronowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej okazała się sukcesem. Bardzo dobrze oceniono przygotowanie organizacyjne, wysoko oceniono również przygotowanie biorących w przeglądzie uczniów oraz kwalifikacje kadry pedagogicznej szkół plastycznych.

Zapraszamy do zakładki PRZEGLĄD MAKROREGIONALNY, gdzie znajdziecie podsumowanie marcowego przeglądu, listę laureatów i opinie jury, a także, zatrzymane okiem obiektywu fotograficznego migawki z przebiegu całej imprezy.

Poznań 2013Jubileuszowe X Ogólnopolskie Biennale Grafiki Artystycznej Szczecin 2014 i kolejne sukcesy naszych uczniów.

Jury w składzie: profesor Józef Budka (ASP Katowice), profesor Andrzej Załecki ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), profesor Leszek Żebrowski (Akademia Sztuki
w Szczecinie) i mgr Ryszard Szymański (LP Szczecin) w dniu 04.03.2014 r. przyznało uczniom naszej szkoły następujące nagrody:

I Nagroda: Adrian Lipiński za pracę "Męczennicy" – techniki wklęsłodrukowe mieszane
Nauczyciel prowadzący: Magdalena Rusiecka

Wyróżnienie regulaminowe: Anna Szymańska za pracę "B.T." – techniki
wklęsłodrukowe mieszane
Nauczyciel prowadzący: Stanisław Kędzielawski

W konkursie wzięło udział 16 szkół plastycznych, nadesłano 392 prace.
Do wystawy pokonkursowej Jury wytypowało 140 prac. W opinii Jury prace prezentowały wysoki poziom techniczny i artystyczny. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 03.04. 2014 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Gratulujemy laureatom i nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu!

Pod znakiem TĘCZY

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "TĘCZA'' uczeń klasy pierwszej Karol Budny otrzymał
wyróżnienie 1 stopnia na szczeblu krajowym.
Anna Radziszewska uczennica klasy IV zajęła I miejsce w szkole, wyróżnienia otrzymali:
Aleksandra Krystosiak, Eliza Kaczmarczyk, Adrian Lipiński, Katarzyna Modzelewska, Natalia Dobkowska,
Natalia Piaszczyk, Weronika Dobrzycka, Natalia Kossakowska, Julia Śmiarowska, Urszula Łukianiuk,
Kinga Rejterada.
Patronat nad konkursem o tematyce BARWY LATA objęła Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
Szkolnym Organizatorem Konkursu była Krystyna Wiśniewska-Czarny.
GRATULUJEMY !

 

Zmiany w harmonogramie zajęć dla gimnazjalistów

Informujemy, że w związku ze zmianami w kalendarzu wydarzeń szkolnych na II semestr roku szkolnego 2013/2014 nastąpiły także drobne zmiany w harmonogramie sobotnich spotkań
z gimnazjalistami.
Po szczegóły zapraszamy do zakładki rekrutacja, tam znajdziecie uaktualniony grafik spotkań.

Do zobaczenia w sobotę!

Poznań 2013Konsultacje dla kandydatów

Uwaga uwaga, przyszli uczniowie naszej szkoły!

Przypominamy, że podobnie jak w latach poprzednich, od lutego ruszają konsultacje dla kandydatów. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zdawać egzaminy do naszej szkoły. Konsultacji udzielają nasi nauczyciele od przedmiotów artystycznych. Podczas miłej rozmowy możecie zasięgnąć opinii o swoich pracach, dowiedzieć się, co jest Waszą mocną stroną w rysunku czy malarstwie, a nad czym jeszcze można popracować i jakie błędy poprawić, żeby lepiej wypaść podczas egzaminów. Ilość konsultacji jest nieograniczona - można skorzystać wiele razy! Oczywiście kosultacje są BEZPŁATNE.
Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów. Zabierzcie ze sobą swoje prace rysunkowe i malarskie. Szczególnie mile widziane są osoby jeszcze niezdecydowane na wybór szkoły - pomożemy podjąć trafną decyzję :)

Konsultacji udzielają nauczyciele - plastycy 
od poniedziału do czwartku, w godz. 8.00 - 15.00,

w piątki w godz. 8.00 - 17.00,
oraz w każdą sobotę (podczas bezpłatnych zajęć dla gimnazjalistów) od 10.00 do 12.00

Zapraszamy z własnymi pracami plastycznymi (konsultacje udzielane są bezpłatnie, można umówić się przez telefon: 86 218 84 19)

Semestralne zebrania z rodzicami

Zawiadamiamy, że zebrania z rodzicami podsumowujące półroczne wyniki w nauce będą odbywały się
24 stycznia 2014 r. (piątek) od godz. 16 (zgodnie z ustaleniami z wychowawcami poszczególnych klas)

W tym czasie, w pokoju nauczycielskim informacji o postępach w nauce udzielać będą także wszyscy nauczyciele poszczególnych przedmiotów - rodzice będą mogli skonsultować się indywidualnie i uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania związane z edukacją ich dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

Ferie zimowe

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2013/2014 ferie zimowe w naszej szkole rozpoczną się 27 stycznia i trwać będą do 9 lutego 2014.

W czasie ferii, dla chętnych, odbywać się będą zajęcia z wybranych przedmiotów - informacje
o terminach i godzinach zajęć u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Sto dni do matury...

Wystawa DYPLOMY 2013

 

 

 

 

 

 

Studniówka 2014 Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży odbędzie się 18 stycznia.
Tradycyjnie uroczystość zostanie poprzedzona wernisażem wystawy prac uczniów, który odbędzie się tego samego dnia o godzinie 17 w Muzeum Pólnocno-Mazowieckim w Łomży (ul. Dworna 22). Uczniowie zaprezentują swoje prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne i projektowe.
Na Bal Studniówkowy uczniowie i ich goście udadzą się po raz pierwszy do Sali Balowej w Kupiskach Starych przy ul. Janowskiej. W tym roku uroczystość organizują dwie klasy IV liczące 28 uczniów,
opiekunami są pani Katarzyna Swoińska i pani Edyta Ejsmont.

Jak obyczaj każe stary...

Wystawa DYPLOMY 2013

 

 

Jak obyczaj każe stary, | wedle ojców naszych wiary, | chcemy złożyć Wam życzenia, |
z dniem Bożego Narodzenia. | Niech ta gwiazda betlejemska,| która wschodzi tuż po zmroku, |
da Wam szczęścia, pomyślności | w nadchodzącym Nowym Roku!

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie
Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Uwaga!
Zmiany w grafiku zajęć dla gimnazjalistów.

Informujemy, że 21 grudnia 2013 r. w związku z okresem przedświątecznym odwołane są sobotnie zajęcia dla gimnazjalistów.

Wznowienie zajęć nastąpi w sobotę, 11 stycznia 2014 r.

Serdecznie zapraszamy!

Poznań 2013Wieczór Wigilijny

Uczniowie, rodzice i wychowawcy klas pierwszych
Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży zapraszają na Wieczór Wigilijny, który odbędzie się
w czwartek 19 grudnia 2013 roku o godzinie 17 w auli szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

Poznań 2013Poznań 2013

W tym roku szkolnym celem nienasyconej ciekawości artystycznej klas czwartych stał się Poznań.
Tak więc, wydając wojnę bezbrzeżnemu żywiołowi nudy drętwiącej nasze miasto, klasy czwarte wybrały się do Poznania. Inspiracją do podróży w tak odległe od Łomży strony była chęć zobaczenia poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego oraz zabytków Poznania, a także pobycie
w miejscu innym artystycznie.
A więc przed południem w Kórniku zobaczyliśmy Zamek, po południu w Gnieźnie z zachwytem przyjrzeliśmy się Drzwiom Gnieźnieńskim, w Muzeum Narodowym w Poznaniu posłuchaliśmy o Jacku Malczewskim i Młodej Polsce, w Cytadeli, jako Nierozpoznani pochodziliśmy z Magdaleną Abakanowicz, a w ASP rozpoczęliśmy długi spacer po wszystkich korytarzach, piętrach i pracowniach. Wieczory spędziliśmy w Teatrze u Przyjaciół. Ostrożnie, gęsiego, w całkowitej ciemności, podążając za magicznym światłem ( baśniowego przewodnika ), wspinaliśmy się na najwyższe piętra starej, tajemniczej kamienicy, by dotrzeć na spotkanie z Witkacym i Schulzem, do miejsca, w którym płynął inny, odrębny czas... gdzie nic nie dzieje się na darmo, nic nie zdarza sie bez głębokiego sensu
i bez premedytacji
.
W Poznaniu wszystko nas zadziwiło i zachwyciło, a zwłaszcza miłe i serdeczne przyjęcie przez poznaniaków... Na pewno tam wrócimy!

Spektakl "OSTATNIA UCIECZKA BRUNONA SCHULZA "
Spektakl "VITCATIUS"

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w fotogalerii

Poznań 2013Otrzęsiny 2013

Otrzęsiny już za nami!. W tym roku po raz pierwszy to klasy IV przygotowały popołudniową imprezę. Tym razem pierwszoklasiści zostali zabrani w daaaaleki piracki rejs, oczywiście po złożeniu "specjalnej przysięgi!" Wszyscy przeszli tortury, męki i udręki, ale
pomyślnie "dobili" do Plastyków i w końcu stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły! Wszystkim "otrzęsionym" gratulujemy odwagi, życzymy wytrwałości i zapału
w szlifowaniu artystycznych umiejętności każdego dnia w szkole i poza szkołą!

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w fotogalerii

Zebranie dla rodziców

Niedziela, 24 listopada, godz. 10.00. Zapraszamy!

Nowości w bibliotece szkolnej

Księgozbiór naszej biblioteki wzbogaciły albumy
z zakresu historii sztuki i historii przekazane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży
- Oddział Zbiorów Specjalnych.
Zakupiliśmy także katalogi Międzynarodowych Biennale Ekslibrisu, które są dostępne w pracowni grafiki. Serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów !

Pełna lista nowych pozycji dostępna jest w zakładce biblioteka.

Grand Prix i II nagroda dla naszych uczniów!

W Liceum Plastycznym im. B. Morando w Zamościu w dniu 17 września 2013 r. jury dokonało wyboru najlepszych prac w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Geniusz Kresów pt. Oczy wyobraźni – Edmund Monsiel i przyznało następujące nagrody dla uczniów naszej szkoły:

GRAND PRIXPrzemysław Wysk za pracę pt. "Samotność"(akryl) – opiekun artystyczny
Pani Teresa Adamowska

II NAGRODAMonika Przybyszewska za pracę pt. "Lustro"(akwaforta/akwatinta)
- opiekun artystyczny Pani Magdalena Rusiecka

Konkurs odbywał się pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego. Na konkurs nadesłano 83 prace z 8 szkół plastycznych: z Bielska Białej, Dąbrowy Górniczej, Kielc, Nałęczowa, Poznania, Radomia, Zamościa i Łomży.
Otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 24 września 2013r. w Liceum Plastycznym
im. Bernarda Morando w Zamościu.

Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, która poświęcona będzie postaci innego geniusza
a będzie nim Bruno Schulz.

Inspirowane wsią - II miejsce - Agnieszka DomitrzJaka wieś?

Inspirowane wsią... to druga edycja Ogólnopolskiego konkursu skierowanego do uczniów liceów plastycznych, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz nauczycieli, przygotowana przez Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym. Współorganizatorem było: Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie oraz Stowarzyszenie TalentArt.
Konkurs - rozstrzygany był w czerwcu w dziedzinach: rysunek, malarstwo, rzeźba, płaskorzeźba, fotografia artystyczna, grafika warsztatowa, grafika komputerowa.
Jury w składzie profesorskim: Wojciech Sęczawa, ASP Gdańsk; prof Piotr C. Kowalski, Akademia Sztuki Szczecin, UA Poznań oraz Mariusz Dąbrowski,ASP Warszawa - oceniło 440 prace, które wpłynęły na konkurs.

Uczniowie naszej szkoły:
Tomasz Szabłowski
otrzymał III miejsce w kategorii grafiki warsztatowej (nauczyciel prowadzący: Katarzyna Swoińska),
Jakub Stworzyjan
- wyróżnienie w kategorii grafiki warsztatowej (nauczyciel prowadzący: Gabriela Horosz)
Agnieszka Domitrz
- II miejsce w kategorii fotografia artystyczna (nauczyciel prowadzący: Ewa Skłodowska).

Udała się nam ta wycieczka na wieś! Uczniom i nauczycielom składamy gorące gratulacje!

 

 

 

 

Zebranie dla rodziców

Na pierwsze w tym roku szkolnym ZEBRANIE DLA RODZICÓW zapraszamy w niedzielę,
15 września 2013 r. o godzinie 10.00.

Plener edukacyjno – integracyjny klas pierwszych w Tykocinie

Plener odbył się w dniach 28-31.08.20013r. Prace wykonane na plenerze można będzie obejrzeć
w budynku szkoły 15 września w dniu zebrania z rodzicami. Opiekunami na plenerze byli:
Krystyna Wiśniewska-Czarny, Magdalena Rusiecka,
ks. Robert Ugniewski. Galeria zdjęć

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Liceum Plastycznym w Łomży:
2 września 2013, godz. 9.00

O godzinie 11.00 zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11.

 

Plan lekcji 2013/2014

w zakładce dla ucznia/plan lekcji znajdziecie aktualny rozkład zajęć
obowiązujący od 1 września 2013

Powakacyjne
posiedzenie Rady Pedagogicznej

odbędzie się 27 sierpnia (wtorek) 2013, godz. 14.00.
Wszystkich członków Rady Pedagogicznej
uprasza się o niezawodne przybycie :)

 

 

III edycja szkółki plastycznej
dla gimnazjalistów
już we wrześniu!

Zapraszamy na kolejną edycję cieszącej się zainteresowaniem wśród gimnazjalistów Szkółki Plastycznej. Zajęcia ruszają od soboty, 14 września 2013 r, ale już dziś warto sobie zaplanować na nie czas w swoim rozkładzie dnia :)
Co tydzień, w każdą sobotę będziemy zdradzać tajniki rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki. Otwieramy nasze pracownie dla wszystkich uczniów gimnazjów, chętnych do rozwijania swoich zainteresowań plastycznych. Już dziś zapraszamy na wrzesień! Będziemy czekać w każdą sobotę.

Zajęcia są BEZPŁATNE i odbywać się będą w godzinach od 10.00 do 12.00.
Szczegółowy rozkład zajęć

Zebranie klas pierwszych

Nowym uczniom naszej szkoły oraz ich rodzicom i opiekunom przypominamy o zebraniu,
które odbędzie się 5 lipca (piątek) o godzinie 16.00 w auli szkolnej (III piętro, sala 38).

Obecność obowiązkowa.

Sztuka nowoczesna i uniwersalizm ;)Łódź

3 i 4 czerwca klasy trzecie zwiedzały Łódź. Inspiracją do odwiedzin Łodzi była wystawa, odbywająca się w ms2 Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm. Zobaczyliśmy dzieła m.in. Picassa,  Legera, Klee,  Warhola, Kandinsky`ego, Oppenheima, Bourgeoisa, Kantora, Witkacego, Strzemińskiego. Korzystając z okazji odwiedziliśmy także Akademię Sztuk Pięknych, muzeum Se-ma-fora, gdzie pod kierunkiem specjalistów od animacji zrobiliśmy własne filmy. Zobaczcie je koniecznie! Oczywiście Łódź nas zachwyciła, zwłaszcza słynna ulica Piotrkowska i Manufaktura. Zobaczyliśmy też, dzięki naszemu przewodnikowi, inną "twarz" Tuwima. Łódź to inna energia niż wszystkie miejsca, które odwiedzaliśmy. Warto do niej wrócić, bo to nowa wartość i nowa dziedzina do odkrycia.

zobacz więcej zdjęć w fotogalerii

Plener "Zamość perła renesansu"VII Ogólnopolski Plener Malarski
"Zamość - Perła Renesansu"

W dniach od 2 do 11 czerwca 2013 dwójka reprezentantów naszej szkoły - Aleksandra Krystosiak i Dymitr Wygowski ucestniczyło w plenerze malarskim w Zamościu organizowanym przez zamojskie Liceum Plstyczne im. Bernarda Morando.

Tegoroczna edycja pleneru odbywała się pod hasłem
"Zamość - Perła Renesansu". W imprezie udział wzięło 23 uczestników z 19 szkół z całej Polski. Malarskie zmagania młodych artystów zakończyły się wystawą w pięknej starej synagodze oraz wręczeniem nagród.
Dymitr Wygowski zdobył II nagrodę oraz Nagrodę Prezydenta Zamościa, Ola Krystosiak została uhonorowana wyróżnieniem. Opiekunem artystycznym naszych uczniów była Pani Krystyna Wisniewska - Czarny. Gratulujemy!

Zobacz więcej zdjęć z pleneru.

Zapraszamy na wystawę DYPLOMY 2013

Wystawa DYPLOMY 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czwartek, 20 czerwca 2013 roku, w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego, ul. Długa 13, Łomża. Wernisaż godz. 13.00. Z a p r a s z a m y!

XXXVII Olimpiada Artystyczna  - eliminacje okręgowe w OlsztynieTęczowy dzień

3 czerwca 2013 na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP miało miejsce uroczyste podsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Tęcza, który adresowany był do dzieci i młodzieży. Kilkoro uczniów naszej szkoły zmierzyło się z rówieśnikami z liceów ogólnokształcących i plastycznych z całej Polski i sześcioro z nich otrzymało wyróżnienia regulaminowe za malarskie wypowiedzi na temat "barw jesieni".

Najwyższą, I nagrodę otrzymała Edyta Maliszewska, uczennica klasy II naszego liceum, za nastrojową pracę malarską w gamie szarości, przedstawiającą jesienną orkę. Obraz człowieka z pługiem zaprzężonym w konia miał w sobie tyleż poetyki , co nostalgii za ginącym pejzażem wiejskim i wyróżniał się na tle kilku tysięcy innych prac.
Laureatka odebrała nagrodę z rąk dziekana Wydziału Grafiki, prof. Błażeja Ostoi Lniskiego.
Ponadto uczennica uhonorowana została nagrodą dodatkową, stypendium ufundowanym przez prezesa Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" w Warszawie.
Wizyta w warszawskiej uczelni obfitowała w przypadkowe, ale bardzo miłe spotkania z absolwentami naszej szkoły, a obecnymi studentami ASP.
Społeczność naszego liceum otrzymała również zaproszenie pana dziekana wydziału grafiki, jak i pana profesora wydziału malarstwa, Stanisława Baja do wizytowania uczelni w czasie dni otwartych pracowni od 6 do 13 czerwca 2013 r.

Konkursowa praca powstała pod opieką nauczycielki malarstwa, Pani Teresy Adamowskiej.

Archiwum wiadomości