Poznań 2013

Informujemy, że informacje zawarte na tej podstronie nie są już aktualizowane. Zapraszamy na nową, bardziej przejrzystą i funkcjonalną stronę internetową naszej szkoły:
KLIKNIJ TUTAJ

 

9. Makroregionalny Przegląd z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

W marcowym Makroregionalny Przeglądzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby zorganizowanym przez Liceum Plastyczne w Łomży wzięło udział dwanaście szkół z północno - wschodniej części Polski. Były to szkoły plastyczne z Gronowa Górnego, Lublina, Mińska Mazowieckiego, Nałęczowa, Olsztyna, Płocka, Radomia, Supraśla, Warszawy, Zamościa. Łomżyńskie Liceum im. Wojciecha Kossaka, reprezentowane przez Natalię Kosakowską, Aleksandrę Krystosiak oraz Edytę Maliszewską w konfrontacji tej uplasowało się na trzecim miejscu, ustępując jedynie Liceum Plastycznemu z Gronowa Górnego i Liceum Plastycznemu z Warszawy. Oceny jurorów dały realizującej na przeglądzie rzeźbę Edycie Maliszewskiej drugie miejsce w punktacji indywidualnej. Dzięki temu, wraz z finalistami pozostałych trzech makroregionów uzyskała możliwość udziału w finałowej edycji Przeglądu. Odbędzie się on w czerwcu w Dłużewie, w ośrodku plenerowym Akademii Sztuk Pięknych z Warszawie. Jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu szkolnictwa artystycznego, której patronowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej okazała się sukcesem. Bardzo dobrze oceniono przygotowanie organizacyjne, wysoko oceniono również przygotowanie biorących w przeglądzie uczniów oraz kwalifikacje kadry pedagogicznej szkół plastycznych.

Szkoły biorące udział w przeglądzie:

 1. Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
 2. Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie
 3. Liceum Plastyczne im. W. Kossaka w Łomży
 4. Liceum Plastyczne im. E.M. Andriollego w Mińsku Mazowieckim
 5. Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie
 6. Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie
 7. I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
 8. Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu
 9. Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu
 10. Zespół Państwowych Szkół pLastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie
 11. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne "Studio Sztuki" w Warszawie
 12. Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu

Jury:

prof. Maria Targońska
prof. Zofia Glazer
prof. Jacek Jagielski
prof. Jakub Łęcki
prof. Wiesław Łuczaj
prof. Jerzy Nowakowski

" Komisja powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej do oceny II etapu Makroregionalnego Przeglądu Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby dla uczniów szkół plastycznych bardzo wysoko ocenia organizację spotkania i przygotowanie końcowej ekspozycji prezentującej prace uczestników. Prace przywiezione i wykonane na miejscu w trakcie obligatoryjnych zajęć
w profesjonalny sposób posłużyły do oceny komisji.
Doceniamy zaangażowanie i wkład pracy zespołu odpowiedzialnego za przebieg konfrontacji.

Komisja oceniała zakodowane prace uczestników w skali od 1 do 10 punktów. Każdy członek komisji oceniał prace osobno na indywidualnych kartach punktacyjnych. Komisja doceniła życzliwą
i merytoryczną atmosferę spotkania oraz bardzo dobre warunki do pracy – czytelność ekspozycji prac przedstawionych do oceny członkom komisji.


Podkreślić należy możliwość skonfrontowania metod i poziom nauczania w prezentowanych szkołach.
Wymiana doświadczeń z możliwością porównania z wyciągnięciem wniosków jest celem tej konfrontacji. Obok bardzo wysoko ocenionych prac przez komisję, dominują dobre i bardzo dobre, świadczące o dużych zdolnościach uczniów jak też o talentach prowadzących pedagogów.

Wszystkim nam zależy, by te spotkania owocowały najwyższym możliwym poziomem nauczania, dającym oczekiwane efekty. Komisja podkreśla stworzenie wspaniałych warunków do integracji, rozmów, wymiany opinii i doświadczeń pedagogów reprezentujących szkoły plastyczne.
Pragniemy zaznaczyć miłą atmosferę i gościnność organizatorów przeglądu szkół makroregionu północno-wschodniego. Mamy nadzieję, że podobne odczucia mają wszyscy uczestnicy spotkania."

Przewodnicząca Jury, prof. Maria Targońska, ASP w Gdańsku

 

Laureaci przeglądu

W klasyfikacji szkolnej najlepsze były szkoły:

 1. Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym - łącznie 78,8 puntów
 2. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie
  - łącznie 74,8 puntów
 3. Liceum Plastyczne im. W. Kossaka w Łomży - łącznie 73,5 punktów

Do III etapu zakwalifikowani zostali uczniowie:

 1. Adrianna Leszczyńska, Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 29,75 pkt
 2. Edyta Maliszewska, Liceum Plastyczne im. W. Kossaka w Łomży 27,25 pkt
 3. Wiktoria Mańkowska, Zespół Państwowych Szkół pLastycznych
  im. Wojciecha Gersona w Warszawie 26,75 pkt
 4. Klaudia Kozińska, Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie 26,00 pkt
 5. Kinga Bugajewska, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie 26,00 pkt
 6. Jolanta Szkutnik, Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie 25,25 pkt
 7. Wioleta Wajgert, Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu 25,25 pkt
 8. Diana Lipska, Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu 25,25 pkt

 

Galeria zdjęć